Altest Серия Пони


Профилите от системата „375 ПОНИ" са предназначени и отговарят на всички изисквания на крайния потребител. Именно поради тази причина профилите от серията сa един предпочитан избор за клиентите, тъй като са с изчистен и стилен дизайн и същевременно с това са и ценово достъпни за всеки потребител. 

Системата „375 ПОНИ" отговаря на всички европейски стандарти и норми за качество. 

Предлага се поставяне на единично стъкло с размери от 4 до 10 мм, както и стъклопакет с размер 24 мм.

Altest Серия Ескимос

     


Алуминиевата система на фирма „Алтест" - „530 ЕСКИМОС" се различава от системата „ПОНИ" по това, че е с прекъснат термо мост чрез полиамид, който е 24 мм при профил каса и 20-22 мм при профил крило. 

Функцията на полиамидния профил е да разделя профила на две части за да прекъсва топлопреминаването, като по този начин осигурява по-добра топлоизолация. 

Системата изцяло отговаря на всички европейски стандарти. 

Профилите от тази система позволяват поставянето на стъклопакет от 20 до 29 мм в зависимост от желанието на клиента. Фирмата предлага алуминиевите профили в пълната гама на RAL.